Aktualności

 

Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do stosowania ekologicznych źródeł ciepła. Wiążę się to z chęcią niskiej emisji, która przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Aby zadbać o jakość powietrza, należy rozważyć zakup nowoczesnego kotła grzewczego.

Dąży się do tego, aby spalanie w kotłach było niskoemisyjne. Obecnie zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące handlu kotłami grzewczymi. Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz sprzedaży (wprowadzania do obrotu) kotłów o klasie emisji niższej niż 5, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Kocioł danej klasy musi spełnić wymagania dotyczące sprawności cieplnej oraz wartości emisji zanieczyszczeń odpowiednich dla swojej kategorii. Dąży się do tego, aby spalanie w kotłach było niskoemisyjne.

czyste powietrze

Kotły klasy 5 generują wyjątkowo mało zanieczyszczeń oraz utrzymują wysoką sprawność dzięki stosowanym w nich innowacyjnym rozwiązaniach. Precyzyjnie dozowane jest w nich powietrze i paliwo do paleniska. Wszystko to odbywa się za pomocą skomplikowanego, aczkolwiek prostego w obsłudze, systemu elektroniki.

Aby osiągnąć wartość pyłu odpowiednią dla spełnienia wymagań 5 klasy również zastosowano innowacyjne rozwiązania. Problem pyłu jest szczególnie duży, gdy kotły opalane są węglem lub ekogroszkiem, który generuje go więcej niż pellet. Aby zmniejszyć emisję tego rodzaju zanieczyszczeń, zastosowano specjalne kanały spalinowe, na których po spaleniu materiału pył osadza się na wewnętrznej powierzchni kotła. Wykorzystywana jest tu najczęściej konstrukcja wielociągowa polegająca na częstej zmianie kierunku przepływu spalin. Kanały konwekcyjne kotłów mają konstrukcję pionową.

Dotacja na wymianę kotła oraz termomodernizację budynku w 2018 roku

Jeśli chciałbyś wymienić kocioł i instalację centralnego ogrzewania lub dokonać termomodernizacji budynku możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze 2018. To korzystna dotacja dla osób, które chcą nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale też przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym wdrażanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Już od 19 września 2018 r. możliwe jest składanie elektronicznych wniosków o dofinansowanie. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne powodowanych przez przestarzałe systemy ogrzewania budynków. Pomaga właścicielom w wymianie starych pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym oraz dokonaniu termomodernizacji budynku.