Blog

 

piec na ekogroszek Parex

Planujesz efektywnie ogrzać swój dom? Zabezpiecz się przed zimą. Wybierz ekonomicznie rozwiązanie. Takim jest właśnie piec na ekogroszek z naszej oferty.

Na sezon wiosenno-letni przypada przerwa w ogrzewaniu budynków mieszkalnych. To idealna pora na okresowe czyszczenie pieca na ekogroszek. Wewnątrz kotła gromadzi się pył, popiół oraz sadza, których usunięcie znacząco zwiększy wydajność urządzenia grzewczego w sezonie jesienno-zimowym. Dbając o prawidłowe czyszczenie pieca, można też wydłużyć okres jego eksploatacji oraz uniknąć nieoczekiwanych awarii. Jak czyścić piec na ekogroszek?

Usuwanie resztek paliwa z pieca na ekogroszek

Dokładne wyczyszczenie pieca z resztek paliwa to jedna z pierwszych czynności, które należy wykonać po wyłączeniu urządzenia z eksploatacji. Po wypaleniu ekogroszku wewnątrz kotła w całości, trzeba przede wszystkim wybrać z jego środka popiół. Warto pamiętać, aby oczyścić:

- ścianki wewnętrzne,
- kanały konwekcyjne,
- otwory przeznaczone do dystrybucji powietrza.

Wykorzystać można do tego standardowy pogrzebacz, jednak lepiej sprawdzi się druciana szczotka do czyszczenia pieca na ekogroszek. Największe modele można tez czyścić sprężonym powietrzem. Sam proces czyszczenia odbywa się poprzez tzw. otwory wyczystne kotła. W zależności od modelu, ich ilość może się różnić. Podczas wykonywania prac należy też pamiętać, aby przepustnica spalin w czopuchu pozostała otwarta. Na koniec wystarczy szczelnie zamknąć pokrywy wszystkich otworów wyczystnych. Piec na ekogroszek trzeba oczyścić z resztek paliwa także od strony zewnętrznej - najlepiej wykorzystać do tego celu środki odpowiednio dopasowane do materiału obudowy urządzenia grzewczego, aby uniknąć zniszczenia powierzchni.

Konserwacja pojemnika pieca na ekogroszek

Jeżeli piec na ekogroszek posiada podajnik, czynnością obowiązkową jest opróżnienie z osadu oraz kurzu pojemnika na paliwo. Oczyszczenia może też wymagać mechanizm podający paliwo, czyli element posuwowy - np. ślimak. Przed konserwacją należy wyjąć go z rury podajnika, a następnie usunąć wszystkie naloty oraz pozostałości. Działanie to sprzyja też obiektywnej ocenie trwałości elementu, a tym samym określeniu jego możliwego okresu dalszej eksploatacji. Należy też:

- odłączyć motoreduktor od podajnika,
- oczyścić połączenie,
- sprawdzić o-ring,
- w razie konieczności wymienić uszczelkę.

Olej syntetyczny w reduktorze powinien wystarczyć na cały okres użytkowania, dlatego element ten wymaga jedynie zewnętrznego czyszczenia. Najlepiej zastosować do tego celu suchą szmatkę i unikać rozpuszczalników, które mogą uszkodzić uszczelnienia. Prace konserwacyjne mogą też obejmować pielęgnację wyczystki komina oraz rury, która łączy kocioł z kominem. Należy ponadto dokładnie sprawdzić, czy układ odprowadzania spalin jest dostatecznie szczelny.

Pielęgnacja dmuchawy pieca na ekogroszek

Nieczystości mogą gromadzić się nie tylko w komorze pieca oraz podajniku, ale także na wentylatorze powietrza. Aby usunąć pył z wirnika tego mechanizmu, zastosować można:

- sprężone powietrze,
- pędzel,
- odkurzacz.

W ten sposób da się odpowiednio wyważyć wentylator, a tym samym ograniczyć zużycie jego napędu. Rozwiązaniem polecanym podczas pielęgnacji dmuchawy pieca na ekogroszek jest demontaż rusztu paliwa. Po zakończeniu prac konserwacyjnych, należy osadzić go na powrót - za pomocą specjalnego silikonu lub innej masy uszczelniającej. Demontaż można tez całkowicie pominąć, jednak wówczas wskazane jest przynajmniej względne sprawdzenie szczelności rusztu.

Piec na ekogroszek - zabezpieczenie przed korozją

Największym zagrożeniem dla pieców na ekogroszek jest wilgoć, a także skracająca ich żywotność rdza. Aby uniknąć tzw. potliwości kotła, podczas oczyszczania zastosować można różne rozwiązania. Znaczenie w tek kwestii mają zarówno ogólne warunki pogodowe, jak i dokładna lokalizacja pieca. W niektórych piwnicach, wilgotność utrzymuje się przez cały rok. Inne z koeli z powodzeniem schną w zimie, a latem ponowne ulegają zawilgoceniu. Pozostaje to nie bez wpływu na kondycję pieców na ekogroszek. Ochłodzenie ciepłego powietrza prowadzi do jego skraplania się, co negatywnie odbija się na kotłach stalowych. Jeżeli piec na ekogroszek jest wówczas otwarty, obudowa i wymiennik mogą szybko zardzewieć. W stosunkowo wilgotnej kotłowni, najlepszym rozwiązaniem jest szczelne zamknięcie urządzenia oraz stosowanie produktów zapobiegających korozji. Proces ten mogą opóźnić także wcześniej wykonane czynności konserwacyjne. Niestety, nie są one w stanie przywrócić zardzewiałych fragmentów do poprzedniego stanu.

Zachowanie lub ograniczenie przepływu wody

Spuszczenie wody z kotła podczas przerwy w jego eksploatacji to często popełniany błąd. Czynność ta ma sens wyłącznie w przypadku remontu, bądź też realizacji prac konserwacyjnych w układzie centralnego ogrzewania. W pozostałych sytuacjach, wodę w instalacji CO oraz kotle powinno się zachować. Inwestorzy muszą jednak mieć na uwadze także inny problem. Pod wpływem przepływu wody kotłowej oraz różnicy temperatury wody w instalacji, często następuje tzw. roszenie. Zjawisko to występuje przeważnie w nisko położonych pomieszczeniach, o temperaturze ok. 14 - 18 st. C. Aby uniknąć roszenia, wskazane jest zamknięcie zaworów odcinających oraz ograniczenie przepływu wody

Piec na ekogroszek - systematyczne serwisowanie

W sezonie letnio-wiosennym, kocioł na ekogroszek jest praktycznie wyłączony z bieżącej eksploatacji. Warto więc zadbać nie tylko o odpowiednią pielęgnację, ale również serwisowanie pieca na ekogroszek. Na początku jesieni wystąpić może wiele niespodziewanych awarii. W tym czasie serwisanci są jednak niezwykle zajęci, co zwiększa ryzyko przedłużenia czasu oczekiwania na naprawę. Zlecenie usługi serwisowej wiosną lub latem jest również nieco tańsze, niż w sezonie grzewczym. Profesjonalista może:

 • dokładnie sprawdzić wszystkie elementy pieca,
 • zlokalizować źródła ewentualnych usterek,
 • naprawić lub wymienić niesprawne części,
 • wyeliminować ryzyko awarii w kolejnym sezonie grzewczym.

Warto mieć na uwadze, że producenci pieców często udzielają gwarancji na swoje produkty jedynie wówczas, gdy przeglądy wykonywane są regularnie. Wskazane jest także przeprowadzanie ich przez serwisantów autoryzowanych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

 1. Jak zabezpieczyć piec po sezonie?

  Najlepszym rozwiązaniem jest szczelne zamknięcie urządzenia oraz stosowanie produktów zapobiegających korozji. Proces ten mogą opóźnić prace konserwacyjne.

 2. Jak czyścić piec na ekogroszek?

  W piecu na ekogorszek warto usunąć resztki paliwa, zakonserwować pojemnik pieca, wyczyścić dmuchawę oraz zabezpieczyć przed korozją.

 3. Jak często czyścić piec na ekogroszek?

  Piec należy czyścić po skończeniu się sezonu grzewczego. Warto też wykonywać przeglądy serwisowe, aby wyeliminować ryzyko awarii w kolejnym sezonie.