Blog

 

Jeśli chciałbyś wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania lub dokonać termomodernizacji budynku możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze 2018. To korzystna dotacja dla osób, które chcą nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale też przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

dofinansowanie na kociol czyste powietrze

Jeśli chciałbyś wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania lub dokonać termomodernizacji budynku możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze 2019. To korzystna dotacja dla osób, które chcą nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale też przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym wdrażanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Już od 19 września 2018 r. możliwe jest składanie elektronicznych wniosków o dofinansowaniena wymianę kotła oraz termomodernizację budynku. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne powodowanych przez przestarzałe systemy ogrzewania budynków. Pomaga właścicielom w wymianie starych pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym oraz dokonaniu termomodernizacji budynku. Dzięki temu powietrze będzie czystsze, a w portfelach beneficjentów programu zostanie więcej pieniędzy.

Jakie są zasady dofinansowania, a jakie pożyczki?

Program Czyste Powietrze umożliwia zwrot części kosztów poniesionych w związku z poprawą zarządzania ciepłem w budynku. Dotację możesz otrzymać jeżeli Twoje wydatki przekroczą 7 tysięcy złotych, ale nie będą wynosiły więcej niż 53 tysiące. Powyżej tej kwoty możesz liczyć na pożyczkę.

Dofinansowaniu podlega m.in.: wymiana pieców i kotłów na paliwo stałe oraz montaż nowych źródeł ciepła. Odzyskamy również część wydatków związanych z dociepleniem przegród budynków, wymianą okien i drzwi, montażem lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacją odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kiedy i gdzie?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a umowy można podpisywać do 31.12.2027. Wszystkie prace zaplanowane w ramach umowy należy ukończyć przed 30.06.2029. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Będą one przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby poznać terminy składania i rozpatrywania wniosków należy wejść na stronę internetową właściwego dla Twojego budynku funduszu. Tam również znajdziemy instrukcję wypełniania wniosków.

Maksymalne koszty kwalifikowane

Aby zakwalifikować się do programu Czyste Powietrze, koszty naszego przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć:

 • Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia: do 1000 zł
 • Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem: do 1000 zł
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła: do 1000 zł
 • Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna: do 500 zł
 • Docieplenie przegród budowlanych, oraz uzasadnione prace towarzyszące: do 150 zł na m2 powierzchni przegrody
 • Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych: do 700 zł/m2 powierzchni
 • Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych: do 2000 zł/m2 powierzchni

Maksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek:

 • Węzeł cieplny: zestaw do 10 000 zł
 • Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin: zestaw do 20 000 zł
 • Kotły węglowe 5 klasy wraz z systemem odprowadzania spalin: zestaw do 10 000 zł
 • System ogrzewania elektrycznego: zestaw do 10 000 zł
 • Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej: zestaw do 15 000 zł
 • Pompy ciepła powietrzne: zestaw do 30 000 zł
 • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody: zestaw do 45 000 zł
 • Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: zestaw do 15 000 zł
 • Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła: zestaw do 10 000 zł
 • Kolektory słoneczne: zestaw do 8 000 zł
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna: zestaw do 30 000 zł
 • Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa: zestaw do 30 000 zł
 • Przyłącze cieplne: zestaw do 10 000 zł
 • Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne: zestaw do 8 000 zł

Jak mogę zdobyć dofinansowanie na wymianę kotła CO?

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Metodykę jego liczenia i kwoty znajdziemy w instrukcji do wypełnienia wniosku.

Na początek uważnie przeczytaj zasady i regulamin programu, formularz wniosku, załączniki i instrukcje do niego. Następnie ustal, jakie są potrzeby Twojego budynku, zaczynając od opisania stanu obecnego, a kończąc na docelowym. Powinno to zostać określone w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej, które musisz przekazać do weryfikacji przedstawicielowi Funduszu Ochrony Środowiska, zanim rozpoczniesz inwestycję.

Teraz czas na złożenie wniosku i ocenę jego zgodności ze stanem obecnym budynku przez przedstawiciela Funduszu. Jeśli Fundusz pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, będziesz mógł podpisać umowę o dofinansowanie. Po realizacji każdego etapu przedsięwzięcia otrzymasz zwrot środków w kilku transzach. Na koniec inwestycji oczekuj wizyty przedstawiciela Funduszu, który potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Do trzech lat od tego czasu może się zdarzyć też kontrola jego trwałości.

FAQ - najczęściej zadawane pytania


 1. Co to jest termomodernizacja?

  Termomodernizacja to proces polegający na wprowadzeniu zmian, które przyczynią się do ograniczenia ucieczki ciepła z wewnątrz budynku oraz przyczynią się do bardziej energooszczędnego ogrzewania wnętrz i wody użytkowej.

 2. Czy w ramach programu "Czyste Powietrze" mogę wymienić okna?

  Tak, w ramach programu "Czyste Powietrze" możesz wymienić okna w budynku. Koszty wymiany okien nie mogą przekraczać więcej niż 700zł za metr kwadratowy powierzchni.

 3. O jaką kwotę mogę się ubiegać w ramach programu Czyste Powietrze?

  W ramach programu możesz ubiegać się maksymalnie o kwotę 53 tysięcy złotych, jednak nie mniej niż 7 tysięcy złotych.