Blog

 

Cykl spalania w piecu węglowym opiera się na kilku fazach. Rozpalaniu, którego zadaniem jest podniesienie temperatury paleniska do co najmniej 40 - 50 stopni, pracy i podtrzymaniu. W dwóch ostatnich fazach istotne znaczenie ma przedmuch. To od niego zależy temperatura, spalanie paliwa i... bezpieczeństwo kotła.

Oczywiście przedmuchy w piecu węglowym mogą być dowolnie modyfikowane. Owszem, co do ich ustawień panują ściśle określone zasady, jednak mają one wyłącznie charakter ogólny. W gruncie rzeczy, parametry przedmuchów są uzależnione od temperatury otoczenia, jakości spalanego paliwa i oczywiście rodzaju kotła.

Czym jest przedmuch w piecu węglowym?

W automatyce grzewczej mianem przedmuchów określa się pracę wentylatora (wentylatorów), wymuszającą podniesienie temperatury spalania. Automatycznie sterowany przedmuch ma miejsce wyłącznie w trybie pracy i podtrzymania. Tryb rozpalania - w większości kotłów - ma to do siebie, że siła przedmuchu jest w nim regulowana ręcznie. Ma to praktyczne uzasadnienie, gdyż trudno oczekiwać pełnej skuteczności rozpalania na wentylatorach pracujących np. z 20 procentową, bądź maksymalną mocą.

Najważniejsze parametry przedmuchu, to:

1. Czas trwania - jest on wyrażony w sekundach. Oznacza on czas pracy zabudowanych w piecu wentylatorów (wentylatora) i w przypadku kotłów z elektroniką sterową może być dowolnie definiowany.

2. Moc wentylatorów - jest to parametr wyrażony w procentach, który określa ich prędkość obrotu a co za tym idzie siłę nadmuchu.

W przypadku pieców z automatycznym podajnikiem przedmuch "współpracuje" z czasem pracy podajnika (dla pracy kotła i jego podtrzymania). Ustawienie tych dwóch parametrów jest najważniejszą kwestią, niezbędną w prawidłowym optymalizowaniu pracy pieca i spalaniu przezeń opału.

jak ustawić przedmuchy w piecu węglowym

Jak ustawić przedmuch w piecu węglowym?

1. W trybie rozpalania

Ustawienie przedmuchu w trybie rozpalania jest najprostsze, gdyż ryzyko wynikające z jego nieprawidłowej konfiguracji jest praktycznie zerowe. Naszym celem nie jest ekonomiczne rozpalenie w kotle, lecz zrobienie tego w miarę szybko. W tym trybie warto na samym początku ustawić pracę wentylatorów na 5 - 10 procent. Z biegiem czasu warto ją podnieść nawet do 50 - 60, w celu szybkiego podniesienia temperatury paleniska. Dopiero w ostatniej fazie rozpalania wartość tą należy zmniejszyć (np. do 40 procent), by ciepło nie było wywiewane na zewnątrz, lecz by pozostawało wewnątrz kotła i płaszcza wodnego.

2. W trybie pracy

Przedmuchy w piecu węglowym w trybie pracy, powinny być ustawione w miarę często. Optymalną częstotliwością będzie to 10/40 czyli 10 sekund pracy wentylatorów na 40 sekund przerwy. Warto też zwrócić uwagę na ustawioną wydajność wentylatora, która powinna oscylować w okolicach 40 - 50 procent. Tak częste włączanie wentylatorów jest ważne z jednego, prostego powodu: w trybie pracy, kocioł musi szybko podnieść temperaturę swojego paleniska. Tymczasem największy wpływ na to ma właśnie częstotliwość i intensywność pracy wentylatorów.

3. W trybie podtrzymania

Odpowiednie skalibrowanie przedmuchów w piecu węglowym w trybie podtrzymania, jest najtrudniejszą sztuką. Większość czasu pracy kotła to tryb podtrzymania, co oznacza, że właśnie w tym trybie spalanie może przynieść największe straty lub oszczędności. Niektórzy producenci zalecają, by stosunek przedmuchów do czasu przerwy pomiędzy nimi wynosił 10/180, to jest 10 sekund pracy i 180 sekund przerwy. W praktyce uzyskanie takich parametrów nie zawsze przynosi pożądane efekty. O ile latem utrzymanie temperatury w palenisku na tym poziomie jest jeszcze możliwe (zwłaszcza w trybie wyłącznego ogrzewania wymiennika c.w.u to w przypadku uruchomienia całego obwodu grzewczego, tak duży interwał może doprowadzić do wygaszenia paleniska.

W okresie letnim zaleca się, by przedmuchy ustawiać co około 2 minuty, najlepiej na 10 - 15 sekund. Zbyt częste przedmuchiwanie może doprowadzić do przegrzania pieca a co za tym idzie - do odprowadzenia nadmiaru ciepła na cały dom (latem to bardzo uciążliwe). Zimą interwał przedmuchu powinien być mniejszy i najlepiej, jeśli sięga około 90 sekund.

Jak skompensować nadmiar ciepła?

W grzewczych systemach automatycznych, nadmiar ciepła wywołany przez zbyt częste przedmuchy w piecu węglowym, mogą być skompensowane przez kilka prostych zabiegów. O ile najbardziej znanym jest zasilenie całego układu grzewczego o tyle w okresie letnim jest to bardzo niekomfortowe zjawisko.

Nadmiar ciepła może też skompensować przez wymiennik c.w.u. Można to zrobić albo poprzez ustawienie bardzo niskiej histerezy (pompa c.w.u będzie wtedy pracować praktycznie w trybie ciągłym), albo poprzez ustawienie długiego wybiegu pompy. To drugie rozwiązanie opiera się na wymuszeniu pracy pompy ponad zadaną wcześniej temperaturę. Czas wybiegu pompy c.w.u jest najczęściej wyrażony w minutach, aczkolwiek jego maksymalny zakres jest ściśle uzależniony od sterownika pieca.

Podsumowanie

Optymalizacja czasu przedmuchów w piecu węglowym, jest procesem niezbędnym w celu ograniczenia do minimum zużycia węgla w palenisku. Jednym słowem, warto zwrócić uwagę na ten parametr, gdyż ma on bezpośredni wpływ na łączne koszty opału.

FAQ - najczęściej zadawane pytania


  1. Jak ustawić sterownik pieca węglowego?

    Sterownik pieca ustawiamy w zależności od oczekiwanego trybu: rozpalania, pracy lub podtrzymywania. Każdy nich charakteryzuje się innymi ustawieniami.

  2. Jak ustawić przedmuchy w piecu węglowym?

    Przedmuchy w piecu węglowym ustawiamy w zależności od wymaganego trybu pracy. Istnieją trzy główne tryby: rozpalania, pracy oraz podtrzymywania.

  3. Jaki jest czas wygaszania pieca?

    Czas wygaszania pieca zależy od temperatury pieca, jego wielkości i temperatury oraz sterownika pieca.