Blog

 

Z powodu zanieczyszczonego powietrza, czyli smogu, coraz więcej miast i gmin decyduje się na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych. Większość z osób wyposażonych w przestarzałe systemy grzewcze może skorzystać z tych programów. Dlaczego i jak to zrobić?

Zabójczy smog i PONE

Smog dotyczy mieszkańców miast i gmin w coraz większym stopniu. Nie jest to tylko problem wielkich aglomeracji. Największy problem obserwujemy tam, gdzie występuje duża ilość domów jednorodzinnych. Problem ten wynika głównie z przestarzałych systemów ogrzewania, które emitują do atmosfery olbrzymie ilości dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Przekłada się to na zwiększoną liczbę zachorowań na choroby dróg oddechowych, a nawet powoduje zgony. Tych z powodu smogu jest aż 44 tys. rocznie. To populacja mniejszej wielkości miasta!

Właśnie w odpowiedzi na ten problem został uruchomiony Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Polega on na zmniejszeniu emisji substancji niekorzystnie wpływających na zdrowie człowieka dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków. Niska emisja oznacza tu spalanie substancji o słabych parametrach grzewczych, do jakich zalicza się węgiel. To właśnie on jest odpowiedzialny za ciemną mgłę smogu. Składa się on nie tylko z dwutlenku węgla, ale też tlenku węgla, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku siarki i metali ciężkich.

Nowoczesny kocioł klasy 5

Właśnie w ramach PONE możemy zadbać o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy i wymienić przestarzałe źródło ciepła na nowoczesny kocioł klasy 5. Emituje on 4-krotnie mniej pyłów niż kocioł 3 klasy. Emisja tlenku węgla jest zaś nawet 50-krotnie niższa!

Możemy także liczyć na znaczne oszczędności, które sprawią, że inwestycja w nowy kocioł się zwróci. Nawet jeżeli używaliśmy tańszego paliwa niż ekogroszek, którym zasilane są nowe piece, to zużyjemy go znacznie mniej. Wydajność energetyczna kotła klasy 5 jest znacznie wyższa, niż tego klasy 3 co sprawia, że zostanie nam rocznie w portfelu więcej. Zaoszczędzimy na kupnie nawet tony opału! Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że nowy kocioł będzie dobrą inwestycją — przede wszystkim w zdrowie nasze i naszego otoczenia.

klaster 5

Różne gminy, różne dotacje

Forma procedury może różnić się w zależności od miasta i gminy, w której znajduje się nasza nieruchomość. Przede wszystkim, jednak trzeba dowiedzieć się, czy nasza jednostka samorządowa w ogóle prowadzi program wymiany kotłów. W tym celu najlepiej zapytać o możliwość dofinansowania we właściwym urzędzie miasta czy gminy. Pozostaje jeszcze kwestia formy wsparcia. Samorządy oferują dotacje bezzwrotne lub pożyczki i to z różnych funduszy (Unii Europejskiej lub środków krajowych czy samorządowych). Różne są też wielkości dotacji. Czasem otrzymamy dotację na całą kwotę potrzebną na wymianę starego pieca, w innym przypadku na część inwestycji.

Jeżeli zdarzy się, że gmina nie prowadzi programu wsparcia wymiany kotłów, możemy skorzystać z preferencyjnego kredytu na zakup kotła. Udzielany jest przez Bank Ochrony Środowiska lub wybrane banki spółdzielcze. Jeśli spełnimy wymogi kredytu, może on zostać umorzony nawet w 50%. Bank przeznacza na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zdobyć dofinansowanie na kocioł 5 klasy?

Bardzo prawdopodobne jest jednak, że w miejscu lokalizacji naszego domu uruchomiony już został program dofinansowania wymiany pieców na te klasy 5. Musimy zatem dokonać wyceny całego przedsięwzięcia. Za nowy kocioł zapłacimy sami, a zwrot kosztów otrzymamy jako refundację. Będzie to zatem odroczone w czasie.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możemy podpisać umowę o dofinansowanie. Często w urzędzie gminy/miasta udzielana jest pomoc przy uzupełnieniu dokumentacji. Warto o to poprosić, by nie narazić się na odrzucenie wniosku.

Warunki dofinansowania na kocioł 5 klasy

Często warunkiem otrzymania dofinansowania na wymianę kotła jest dokonanie audytu energetycznego. Zazwyczaj wymagane jest też przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Może to oznaczać ocieplenie ścian zewnętrznych domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu lub stropodachu, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie.

Kocioł, który kupimy, powinien mieć wydany przez akredytowane laboratorium certyfikat klasy 5. Inaczej wniosek o dofinansowanie może zostać odrzucony. Warto sprawdzić też, czy w umowie nie są określone wymagania dotyczące rodzaju spalanego paliwa i bezwzględnie się do nich zastosować. Nie kupujmy oczywiście pieca, przed podpisaniem umowy z samorządem. Gdy ją już mamy, pamiętajmy o zachowaniu rachunków dotyczących poniesionej inwestycji. Wtedy możemy otrzymać dotację.

FAQ - najczęściej zadawane pytania


  1. Jak uzyskać dofinansowanie na kotły klasy 5

    Aby uzyskać dofinansowanie na kotły klasy 5, musimy zacząć od wyceny całego przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wniosku, wraz z załącznikami, w urzędzie miasta lub gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy podpisać umowę o dofinansowanie.

  2. Jak wysokie są dotacje na kocioł 5 klasy?

    Wysokość dotacji zależy przede wszystkim od gminy, w której znajduje się nasza nieruchomość. Samorządy oferują również dotacje bezzwrotne lub pożyczki z różnych funduszy.

  3. Jakie są zalety posiadania kotła klasy 5?

    Kocioł klasy 5 emituje 4-krotnie mniej pyłów niż kocioł klasy 3. Dzięki temu dbasz o jakość powietrza. Możesz liczyć również na znaczne oszczędności, a inwestycja w nowy kocioł się zwróci.