Blog

Obecnie rośnie świadomość ludzi na temat zdrowia i ochrony środowiska. Wszyscy chcemy oddychać świeżym powietrzem i nie przyczyniać się do jego zatruwania. Z tej potrzeby zaostrzane są przepisy dotyczące palenia w piecach. W praktyce oznacza to zakaz wprowadzania na polski rynek kotłów o wysokiej emisji spalin.

1 października 2017 roku nabrało mocy rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju w sprawie wymagań energetyczno - emisyjnych dla kotłów, co ma bezpośredni związek z normą PN-EN 303–5:2012. Rozporządzenie nakazuje sprzedaż oraz montaż tylko pieców, które spełniają powyższą normę. Od tego dnia kotły CO z niższą klasą zostaną wycofane ze sprzedaży.

Działanie kotłów 5 klasy

Niezwykle małe wartości emisji zanieczyszczeń oraz wysoka jakość i sprawność kotłów 5 klasy to rezultat zastosowania w nich bardzo kosztownych elementów i zaawansowanych rozwiązań. Dają możliwość elektrycznego sterowania i są wyposażone w system dokładnego dozowania powietrza i paliwa do paleniska. Kotły 5 klasy mają doskonałą izolację termiczną, ponieważ zastosowano w nich wełnę mineralną.
Dolną powierzchnię popielnika izoluje się płytą termoizolacyjną.
Komory spalania tych kotłów wykonane zostały z materiałów ceramicznych, które długo utrzymują ciepło. Pomaga to uzyskać wysoką temperaturę, która spala substancje lotne wydzielające się z paliwa. Wydajność kotła może być wyższa, ponieważ w ich kanałach spalinowych są zawirowywacze, które ruch spalin. Powoduje to, że oddają ciepło wodzie. Pył zatrzymuje się w kotle, więc nie zanieczyszcza powietrza.

Kotły 5 klasy zużywają mniej paliwa niż kotły 3 i 4 klasy. Kocioł 5 klasy do wydajnej pracy potrzebuje kwasoodpornego wkładu kominowego.

Standardy dotyczące kotłów Centralnego Ogrzewania

Używane paliwo nie może być niskiej jakości. Optymalnym rozwiązaniem jest węgiel typu ekogroszek albo granulat z biomasy, czyli pellet.
Jeśli chodzi o kotły z automatycznym podajnikiem określono pewne progi emisyjności, które dotyczą ogrzewania pomieszczeń zimą:

W 2012 roku została wprowadzona międzynarodowa norma dotycząca kotłów do centralnego ogrzewania. Norma PN-EN 303–5:2012. Zawiera kryteria odnoszące się do takich kwestii:

 • Emisja tlenku węgla - nie może przekraczać 500 mg/m3
 • Emisja substancji smolistych oraz pyłów.
 • Norma podaje również wymaganą minimalną sprawność cieplną kotła.

Wymagania te obowiązują dla wszystkich wprowadzanych na rynek pieców od roku 2014. Dyrektywy normy PN-EN 303–5:2012 stały się podstawą do stworzenia ekoprojektu, który będzie obowiązywać już w roku 2020.

Klasy kotłów węglowych Centralnego Ogrzewania

Według normy PN-EN 303–5:2012 obecnie wyróżnia się 3 klasy kotłów wskazujące na ich jakość. Określają kryteria emisji spalin. Wyróżnione klasy, to:

 • Klasa 3 - spełnia zabrzański Certyfikat Bezpieczeństwa Ekologicznego. Jest to klasa o najniższej sprawności. Określa głównie kotły podajnikowe.
 • Klasa 4 - To klasa średnia, którą posiadają piece zasypowe z dolnym spalaniem i kotły podajnikowe węglowe.
 • Klasa 5 - Najwyższa i najlepsza klasa kotłów na dzień dzisiejszy– kotły na pellet lub eko groszek.

Obecnie dąży się do wyeliminowania kotłów 3 i 4 klasy. Wszystkie obecnie oraz w przyszłości sprzedawane urządzenia grzewcze muszą spełniać najwyższe kryteria wydajności cieplnej. Obecnie kotły z certyfikatem 5 klasy oraz Ecodesign spełniają wszystkie wymagania dotyczące emisyjności spalin i związków do atmosfery.

Nowocześnie i ekologicznie - kotły węglowe 5 klasy

Kotły 5-klasy to zaawansowane i bezkonkurencyjne urządzenia grzewcze, znacznie nowocześniejsze od kotłów poprzednich generacji pod kątem wygody w obsłudze, ekologii oraz jakości wykonania. Kotły 5-klasy odpowiadają wszystkim standardom i normom emisyjnym zgodnie z PN/EN 303-5:2012, dlatego są przyjazne dla środowiska. . Kotły 5-klasy to przede wszystkim:

 1. Wysoka sprawność, sięgającą nawet do 92%
 2. Obniżona do minimum emisja szkodliwych związków pochodzących z dymu

kocioł weglowy dolnego spalania klaster 5

Od jakiegoś czasu rynek kotłów na paliwa stałe to duże przeobrażenia i zmiany. Od 1 lipca 2018 r. zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży, a co za tym idzie wprowadzania do obrotu kotłów o klasie emisji niższej niż 5. Oznacza to wycofanie z rynku dużej części kotłów zasypowych oraz większości tych z podajnikiem. Użytkownicy dość mocno odczują te rewolucyjne zmiany na swoich budżetach, bo najtańszy kocioł 5 klasy to koszt rzędu 5000 zł, a duża część z nich jest o wiele droższa. Warto jednak pamiętać, że rozporządzenie to wiąże się ze znaczną poprawą czystości powietrza, a zastosowanie się do niej stanowi optymalną i rozsądną decyzję.

Do niedawna na polskim rynku można było sprzedawać kotły na paliwa stałe o różnej sprawności, ponieważ nie było żadnych kryteriów i standardów dotyczących poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska. Rynek był zdominowany przez najtańsze i najprostsze kotły zasypowe, których koszt wynosił 2000-3000 zł, zwykle nie spełniały one żadnych norm.
Część producentów, rzecz jasna mogła się poszczycić rozmaitymi certyfikatami dla swoich urządzeń, ale przeprowadzenie badań było dobrowolne. Przy braku obligatoryjnych zasad dotyczących posiadania takich kotłów ich popularność nie była zbyt wysoka, bowiem dla przeciętnego człowieka wyróżniały się przede wszystkim ceną. Teraz ma szanse się to zmienić dzięki zwiększeniu świadomości Polaków.

Rewolucja w przepisach - zdrowsze powietrze

Obecnie badanie sprawności pieca i sprawdzenie pod kątem emisji spalin musi być przy tym przeprowadzone w którymś z akredytowanych laboratoriów. To prawdziwy krok milowy na drodze do dbałości o środowisko.

Rozporządzenie nie wprowadza obowiązku wymiany już eksploatowanych kotłów. Przypuszcza się, że jakieś 75% użytkowanych w kraju urządzeń na paliwa stałe to zwykłe kotły zasypowe, nieposiadające certyfikatów pod kątem emisji spalin. Nie spełniają one norm, jeśli chodzi o omawianą dyrektywę.

W praktyce wygląda to tak, że nie zakazano produkcji kotłów o klasie 3 i 4. Producenci nie będą mogli ich sprzedawać na polskim rynku, a wyeksportować do krajów, gdzie przepisy nie są tak ściśle sprecyzowane.

FAQ - najczęściej zadawane pytania


 1. Czym jest certyfikacja PN-EN 303-5?

  To norma, którą otrzymują piece CO. Dzięki temu masz pewność, że emisja tlenku węgla nie przekracza 500 mg/m3. PN-EN 303-5 odnoszą się również do emisji substancji smolistych oraz pyłów oraz podaje minimalną sprawność cieplną kotła.

 2. Jakie są klasy kotłów węglowych?

  Według normy PN-EN 303-5 wyróżnia się trzy klasy kotłów, wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. od 1 lipca 2018 wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5.

 3. Jakie są standardy dotyczące kotłów Centralnego Ogrzewana?

  Standardy dotyczące kotłów CO to dzisiaj klasa minimum 5, certyfikowany normą PN-EN 303-5.